Mitä kierrätykseen toimitetuille paristoille ja akuille tapahtuu?

Kierrätykseen vietyjen paristojen ja akkujen ensimmäinen pysäkki on Nivalassa. Yli 50 % paristojen ja akkujen materiaaleista kierrätetään uusioraaka-aineiksi. Erilaiset paristot ja akut ensin lajitellaan eri jakeisiin. Se on tärkeää, sillä jokainen paristo- ja akkutyyppi vaatii tietyn käsittelyprosessin, jotta niiden sisältämät materiaalit saataisiin mahdollisimman hyvin kierrätettyä uusiksi raaka-aineiksi.1. Vastaanotto

AkkuSer vastaanottaa kaikki Suomesta kerätyt kannettavat akut ja paristot. Lisäksi useasta Euroopan maasta tuodaan AkkuSerille mm. kännyköissä ja läppäreissä käytettäviä korkeakobolttisia Li-ion akkuja. Vastaanoton yhteydessä kaikki saapuva tavara punnitaan, astiat merkitään ja tiedot kirjataan järjestelmään. Vastaanotettu materiaali siirretään välivarastoon odottamaan lajittelua.

2. Lajittelu

AkkuSerilla on käytössään useita semiautomaattisia lajittelulinjoja. Lajittelu perustuu manuaaliseen akku-/paristotyypin tunnistamiseen. Koulutettu lajitteluhenkilöstö sekä kehittyneet toimintatavat mahdollistavat erittäin korkean lajittelupuhtauden. Sekalaiset akut ja paristot lajitellaan kaikki omiin jakeisiinsa. Esilajiteltuina toimitetut akut tarkastetaan loppujakeiden puhtauden varmistamiseksi.

3. Käsittely

Lajittelun jälkeen kullekin akku- ja paristotyypille on oma käsittelynsä. AkkuSer käsittelee laitoksellaan:

  • korkeakobolttiset Li-ion akut
  • matalakobolttiset Li-ion akut
  • Ni-Mh akut
  • alkaliparistot

0 %

Prosessissa ei käytetä vettä, kemikaaleja tai kuumennusta, joten siitä ei koidu niistä aiheutuvia päästöjä

50 %

Yli 50 % paristojen ja akkujen materiaaleista kierrätetään uusioraaka-aineiksi

100 %

AkkuSer Oy vastaanottaa kaikki Suomesta kerätyt kannettavat akut ja paristot