AkkuSer Oy – Kestävän kehityksen tekijä

Olemme kehittäneet teknologian, joka mahdollistaa vaaralliseksi jätteeksi luokiteltujen paristojen ja akkujen ympäristöystävällisen ja tehokkaan kierrätyksen. Kehittämämme kierrätysteknologia mahdollistaa akkujen ja paristojen korkean kierrätysasteen ja tekee reaktioherkkien materiaalien käsittelystä turvallista. Teknologiaamme hyödyntävä tuotantolaitoksemme vihittiin käyttöön Nivalassa toukokuussa 2006. Tuotantolaitoksemme on vastaus 26.9.2008 Suomessa voimaan astuneeseen paristo- ja akkudirektiiviin, joka velvoittaa tuottajat kierrättämään akkunsa ja paristonsa muotoon, kokoon, koostumukseen tai käyttötarkoitukseen katsomatta.

Virtalähteenä käytettäviä paristoja ja akkuja löytyy kaikista langattomista laitteista, esimerkiksi elektroniikkalaitteista, akkukäyttöisistä työkaluista sekä kasvavissa määrin myös erilaisista liikkumisvälineistä. Langattomien laitteiden virtalähteitä pystyy lataamaan ja käyttämään uudestaan, mutta ennen pitkään nekin tulevat elinkaarensa päähän ja niistä tulee jätettä.

Toimintamme alusta lähtien olemme kierrättäneet kaikki Suomesta kerätyt kannettavat akut ja paristot. Lisäksi tuomme akkujätettä, meille tärkeää raaka-ainetta, useasta Euroopan maasta käsiteltäväksi laitoksellamme. Teknologiamme avulla käsittelemme akku- ja paristojätteen niin, että niiden sisältämät tärkeät metallit saadaan kierrätettyä uudelleen käytettäviksi.

Vastaanottamamme akku- ja paristomäärä on kasvanut merkittävästi vuosien varrella, minkä johdosta olemme laajentaneet tuotantolaitostamme sekä kehittäneet käsittelymenetelmiämme. Akkuteknologioiden muutokset ovat omalta osaltaan ohjanneet teknologian kehitystyötämme vastaamaan uusiin vaatimuksiin.

Erityisesti Li-ion akkujen määrä ja sitä kautta niiden kierrätyksen tarve tulee kasvamaan merkittävästi jo lähitulevaisuudessa. Kehittämämme teknologia tarjoaa vastauksen tähän haasteeseen sekä Suomessa että myös muualla maailmassa.

Toimintapolitiikka

Olemme ensimmäisenä kehittäneet teknologian, joka mahdollistaa kannettavien akkujen ja paristojen ympäristöystävällisen kierrätyksen. Jatkuva teknologiamme kehittäminen nostaa akkujen ja paristojen uusiokäyttöastetta merkittävästi ja tekee niiden käsittelystä turvallista. Toimintamme positiivisia ympäristövaikutuksia ovat:

  • Ympäristökuormituksen pienentäminen akkujen / paristojen ja SER-käsittelyllä.
  • Kuluttajien ympäristötietoisuuden lisääminen.
  • Toimintamme suurimpia negatiivisia ympäristövaikutuksia ovat kuljetuksista aiheutuneet päästöt ilmaan sekä prosessissa vaadittava sähköenergia.
  • Yhteistyössä toimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa määrittelemme tuotteemme laatuvaatimukset. Raportoimme materiaalivirroista toimittajiemme ja asiakkaidemme toiveiden mukaisesti.
  • Vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa, asetamme ympäristö- ja laatuvaateita yhteistyökumppaneillemme ja itsellemme.
  • Otamme toiminnassamme huomioon ympäristön ja näin luomme perustan ennalta ehkäisevälle ympäristötyölle, mikäli se on teknisesti mahdollista ja taloudellisesti kohtuullista.
  • Otamme huomioon työntekijöidemme työhyvinvoinnin, parannamme heidän osaamista ja kannustamme osallistumistaan toimintamme jatkuvaan parantamiseen. Koko organisaatiomme on sitoutunut toimintamme jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen.
  • AkkuSerin johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet noudattamaan toiminnan ja päätöksenteon perustana olevaa toimintapolitiikkaa ja varaamaan sille riittävät resurssit; siten takaamme toimintamme jatkuvan parantamisen.
  • Viranomaisten asettamat lait ja asetukset ovat vähimmäisvaatimuksemme

Sertifikaatit