AkkuSer Oy - true recycling

Första sidan   Företag   Tjänster   Miljö   Kontakt          English   Suomeksi

AkkuSer

 

Lösningen på batteridirektiven

I Nivala har vi byggt en återvinningsanläggning, det första i EUS, som har kapacitet att återvinna alla slags batterier klassade som avfall eller miljöfarligt avfall på ett miljövänligt sätt.

Vår utvecklade återvinningsteknologi höjer nivån på materialåtervinningsgraden till en helt ny nivå och gör hanteringen av reaktionskänsligt material säker. Företaget är certifierad enligt ISO 14001 och ISO 9001 standarden. Vår produktionsanläggning har lösningen på batteridirektiven som träder i kraft våren 2008. Direktiven kräver att producenten skall återvinna alla slags batterier oavsett form, storlek, sammansättning eller användningsområde, även de brunstens- och alkaliska batterier som tidigare slutförvarades på deponier.

 

AkkuSer Corporate VideoNYHETER

24.2.2017
AkkuSer website updated. More information about AkkuSer and it's services, please contact us ...

Mera

 

 

     

AkkuSer Oy   Nyheter   Tjänster   Miljö   Samarbetspartner   Kontakt
in English   Suomeksi

Cresol - Creative Solutions