AkkuSer Oy - true recycling

Första sidan   Företag   Tjänster   Miljö   Kontakt          English   Suomeksi

 

AkkuSer Oy - utveckling som håller

Vi är först i EU med att utveckla en teknologi som gör det möjligt att återvinna alla slags batterier klassade som avfall eller miljöfarligt avfall på ett miljövänligt sätt.
Vår teknologi möjliggör en mycket hög återvinningsgrad. Återvinningsgraden är närmare 100% -> återanvändning av batterier uppnår en helt ny nivå (BAT – bästa möjliga tekniken).
Vår teknologiskt säkra produktionsanläggning invigdes till bruk i Nivala i maj 2006.
Produktionsanläggningen har lösningen på batteridirektiven som kräver att producenten skall återvinna alla slags batterier oavsett form, storleks, sammansättning eller användningsområde.

EU:s parlament och råd har godkänt direktiven i maj 2006, varefter medlemsländer får 2 års tid att förbereda sig för ratificering av direktiven.
Batteridirektiven träder i kraft våren 2008.

Trådlöst avfall

Batterier som används som energikälla finns i alla trådlösa apparater t e x digital och videokamera, mobiltelefoner, datorer även borrmaskiner. Trådlösa apparaters energikälla kan man ladda och använda igen, men livslängden är begränsad och blir till slut riskavfall.

Enligt miljöministern så säljs det årligen 160 000 ton batterier av alla det slag på EU:s marknad.
En del batterier innehåller avsevärda mängder kvicksilver, kadmium och bly. Dessa innehåller även bland annat zink, koppar, mangan, litium och nickel.

Effektiv återanvändning

Akkusers produktionsanläggning tar hand om problemen. Kapaciteten räcker till att hantera och återanvända alla insamlade batterier i Finland och vid behov även resten av skandinavien. Vi behandlar och skickar tillbaka det återvunna metrialet till producenter för återanvändning och minskar därmed belastingen på naturen.
Vår teknologi höjer nivån på batteriernas återvinningsgrad till en helt ny nivå och gör att återvinning av batterier blir verklighet och inte bara att mål.

 

 

     

AkkuSer Oy   Nyheter   Tjänster   Miljö   Samarbetspartner   Kontakt
in English   Suomeksi

Cresol - Creative Solutions